Bemutatkozás

A Bonus Faktor Zrt. megalakulását, és tevékenységének megkezdését 2005. 11. 02-i, alakuló közgyűlésén határozta el. E szerint a társaságot két természetes személy és egy, az építőiparban nevet szerző vállalkozás alapította. A tevékenység szakszerű folytatására biztosíték, mindkét természetes személy, több évtizedes, nagy múltú vállalkozásnál, a gazdasági területen eltöltött gyakorlata, valamint az alapító jogi személy, építőiparban kivívott helye.
A Bonus Faktor Zrt megalakulását, és a tevékenység megkezdését, a felügyeleti szerv - Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete -, 2006. 07. 12-én kelt határozatával hagyta jóvá, melyet E-I-630/2006 szám alatt naplózott. Az engedély az alábbi tevékenységekre érvényes:
Hitel- és pénzkölcsön nyújtása, faktoring tevékenységre szóló korlátozással (1996. évi CXII. Törvény, 3. § (1) bekezdés b) pontja)
Valutával, devizával, váltóval, illetve csekkel saját számlára, vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, váltóval történő kereskedelmi tevékenységre vonatkozó üzletági korlátozással (1996. évi CXII. Törvény 3. §. (1) bekezdés g) pontja)
A fentiek alapján szolgáltatási körünk:

A vevő, illetve szállító bevizsgálása, illetve bevizsgáltatása (adósminősítés)
Előfinanszírozás
Szállító-vevő kapcsolat finanszírozás
Kockázatvállalás
Megfelelő feltételek esetén, visszkereset nélküli követelésvásárlás
Váltóbeszedés
Értékpapír (váltó) vásárlás
A nyilvántartó cégbíróság - Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság - a Bonus Faktor Zrt-t, Cg. 01-10-045333 szám alatt, 2006. 08. 01-jén a cégnyilvántartásba bejegyezte. A határozat folyományaként a társaság elkészítette az előtársasági időszakra (2005. 11. 02-2006. 08. 01.) szóló, auditált beszámolóját, melyet az illetékes hatóságoknak megküldött, és közzétetetett.


 Faktoringról
 

A faktoring egy olyan komplett pénzügyi technika és vállalatvezetési szolgáltatás, amelynek során a faktorcég megvásárolja a számlaköveteléseket, elvégzi a követelések pontos, naprakész nyilvántartását és beszedi azokat, továbbá átvállalja az esetleges nemfizetésből eredő kockázatot, illetve folyamatosan végzi a vevők fizetőképességének vizsgálatát.

Milyen előnyöket nyújt a faktoring?

a szállító részére rugalmas, könnyen hozzáférhető forgóeszköz finanszírozást kínál
azonnali finanszírozási megoldást jelenthet a vevő részére is
nagyobb a pénz forgási sebessége - magasabb a jövedelemtermelő képessége
tervezhetőbbé teszi a likviditást
könnyebbé válik a cash flow menedzselése
a szállító versenyhelyzete javítható a vevőinek nyújtott hosszabb fizetési határidőkkel
a termeléshez, szolgáltatáshoz igazodó folyamatos finanszírozást jelent - ha csökken a termelés a finanszírozás költségei nem terhelik tovább a vállalkozást
a nyitott szállításoknál nincs hitelezési kockázat
a fizetési kockázatot a faktor cég részben vagy egészben átvállalhatja
megszüntethetők a kintlévőségek
a társaság saját forrásai felszabadíthatók és befektethetők!
olyan kis- és középvállalkozások is igényelhetik, akik a hagyományos banki minősítési rendszer alapján nem hitelképesek


 

adatvédelem - www.bonusfaktor.hu